Stilling

DiversityHR – Services

Diversitet, ligestilling, inklusion og tilknytning

Hvor virksomhedskulturer tidligere har haft tendens til at være ekskluderende, så bliver de nu inkluderende – og diversitet, ligestilling, inklusion og tilknytning bliver en del af værdisættet. Der er nemlig høj korrelation mellem høj diversitet og inklusion og stærkere finansielle resultater. Se mere her. Vi tilbyder vores DiversityHR ydelser og hjælper din virksomhed på jeres DEIB rejse.

Rejsen

1. Diversio | Diversitets & Inklusions Eksperter

Diversio er en DEI-platform, der måler, sporer og forbedrer diversitet, ligestilling & Inklusion (DEI). Vores mission er at gøre enhver arbejdsplads mere rummelig. Ved at forbinde AI-teknologi, sofistikeret dataanalyse og kyndige fageksperter er Diversio i stand til præcist at diagnosticere dine muligheder, benchmarke til virksomheder i markedet og levere træning, der vil skabe meningsfulde forandringer på alle stadier af DEI-rejsen. Gennem den unikke kombination af teknologi og menneskelig ekspertise skaber Diversio forandringer i virksomheder i 35 lande.

Diversio har stærk erfaring med at samarbejde med både offentlige og private virksomheder. Diversios kunder omfatter fx Amazon, Unilever, Danone, Viacom CBS og Deloitte samt forskellige brancheorganer. Diversio har også indgået et samarbejde med brancheregulatorer såsom Chartered Professional Accountants of Canada og Human Resources Professional Association for at hjælpe med at vise vejen og definere DEI-praksis, der former fremtiden for arbejdspladser overalt.

2. Diversitetsforedrag og workshop. Fremtidens vinderorganisationer.

Hvorfor skal vi styrke DEIB i virksomheden og hvordan gør vi? Dette foredrag (evt. workshop) skal være med til at skabe inspiration og viden. Ledere bør se dette som et første skridt på begyndelsen til virksomhedens diversitets- og inklusionsrejse. Foredraget kan også holdes for medarbejdere, som indledende øvelse til virksomhedens kommende DEIB rejse. Dette vil typisk ske sammen med en præsentation af planen for de kulturændringer, som I vil iværksætte.

Stilling

3. Rekruttering. BIAS – foredrag.

Der eksisterer bias hos os alle. Bias er den linse, vi ser verden igennem. De hjælper os med at træffe hurtige beslutninger, og er med til at forme vores forventninger og opfattelser af andre mennesker. Der findes to slags bias: bevidste og ubevidste. De bevidste er dem, vi allerede er opmærksomme på. De ubevidste bias påvirker derimod vores opfattelser af andre mennesker, uden vi registrerer det. Det er vigtigt, at være opmærksom på sine egne ubevidste bias og nogle gange stille spørgsmål ved egne holdninger og opfattelser. Bias udgør en fare for utilsigtet diskrimination i rekrutteringsprocesser, og for inklusion og psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

Alle har ubevidste bias. Men vi kan arbejde på at minimere dem, så de ikke længere dikterer vores adfærd og holdninger, uden vi ved det. Især i rekrutteringsprocesser, hvor vi skal danne os et hurtigt indtryk af kandidaterne, er det vigtigt at kende sine egne bias. Bias kan ofte snige sig ind i organisationens struktur, politikker, handlemåder mv. 
Bias nedbrydes ikke ved én simpel handling, men derimod gennem mange konsekvente handlinger på alle organisatoriske niveauer. 

Dette foredrag handler om hvordan du identificerer og er opmærksom på bias – og hvordan du kan minimere bias igennem rekrutteringsprocessen og i jeres organisation.
Vi kan hjælpe jer med at finde jere blinde vinkler, fortælle om de typiske bias hos mennesker og i organisationsstrukturen, så de ikke får lov til at være unsynlige barrierer for jeres økonomiske vækst.

4. Kultur- og kompetenceanalyse.

e-stimates kulturanalyse viser virksomhedens eller et teams kultur indenfor 4 konkurrerende kompetenceområder. Kulturen er i høj grad bestemt af jeres persontyper, kompetencer, branche og livscyklus, som ofte ligger til grund for jeres værdier og adfærd. Analysen identificerer jeres virksomheds styrker og svagheder indenfor kompetenceområder. Her vises gaps, der gør det muligt for jer at tilføre persontyper og nye kompetencer i den mest gavnlige retning, der både understøtter finansielle mål og fremtidig succes. Dette resulterer typisk i kulturforandringer. Dette er en lidt anderledes vej til at definere kultur. 

Kulturanalysen benyttes også i rekrutteringsforløb, hvor man kan vurdere om kandidaten skal være et cultural fit eller et cultural add.

Stilling

5. Person-, leder- og teamanalyser.

Vi kan afdække bestyrelsens eller et ledelsesteams persontyper og kompetenceområder – med det formål at øge teamets kompetencer. Det er med til at styrke jeres virksomheds finansielle resultater. Dertil kan de udføres som helt almindelige personanalyser.

Hos Diversity får du adgang til anerkendte BIG 5 person-, kompetence- og evneanalyser. Vi benytter e-stimate person- og evneanalyser. Og vi benytter kompetenceanalysen Wave Professional Styles, der bl.a. viser ledelsesstil og leders risikoprofil. Både e-stimate og Wave analyserne giver en indikation af match til virksomhedskultur.

Diversity Recruitment

ADRESSE:
Virumvej 90B, 2830 Virum
Skæringvej 94, 8520 Lystrup

(+45) 70 27 47 77 
hello@diversity-recruitment.com

FØLG OS:

© Copyright 2023 Diversity Recruitment

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Diversity Recruitment — Designed by DAN®

CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Business Analyst
Sektionsleder
Kommunikationschef
Ingeniør
Projektleder
SoMe Manager
Entrepriseleder
Indkøbschef
Managementkonsulent
Implementeringskonsulent
Scrum Master
Key Account Manager
Bygningskonstruktør
Strategy Manager
Customer Success Manager
Team Lead
CISO, Chief Information Security Officer
Mechanical Engineer
Afdelingsleder
Head of Sales
Digital Marketing Manager
Software Developer
Technical Designer
Kvalitets- og Lean Ansvarlig
Tender Manager
Produktionsteknolog
Sales manager
IT Manager
Senior Manager
Produktionschef
Regional Sales Manager
Business Unit Manager
Performance Excellence Manager
Pricing Manager
Product Manager
Brand & Content Manager
Talent Acquisition Manager
Økonomichef
Jurist
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Business Analyst
Sektionsleder
Kommunikationschef
Ingeniør
Projektleder
SoMe Manager
Entrepriseleder
Indkøbschef
Managementkonsulent
Implementeringskonsulent
Scrum Master
Key Account Manager
Bygningskonstruktør
Strategy Manager
Customer Success Manager
Team Lead
CISO, Chief Information Security Officer
Mechanical Engineer
Afdelingsleder
Head of Sales
Digital Marketing Manager
Software Developer
Technical Designer
Kvalitets- og Lean Ansvarlig
Tender Manager
Produktionsteknolog
Sales manager
IT Manager
Senior Manager
Produktionschef
Regional Sales Manager
Business Unit Manager
Performance Excellence Manager
Pricing Manager
Product Manager
Brand & Content Manager
Talent Acquisition Manager
Økonomichef
Jurist
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Business Analyst
Sektionsleder
Kommunikationschef
Ingeniør
Projektleder
SoMe Manager
Entrepriseleder
Indkøbschef
Managementkonsulent
Implementeringskonsulent
Scrum Master
Key Account Manager
Bygningskonstruktør
Strategy Manager
Customer Success Manager
Team Lead
CISO, Chief Information Security Officer
Mechanical Engineer
Afdelingsleder
Head of Sales
Digital Marketing Manager
Software Developer
Technical Designer
Kvalitets- og Lean Ansvarlig
Tender Manager
Produktionsteknolog
Sales manager
IT Manager
Senior Manager
Produktionschef
Regional Sales Manager
Business Unit Manager
Performance Excellence Manager
Pricing Manager
Product Manager
Brand & Content Manager
Talent Acquisition Manager
Økonomichef
Jurist
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Business Analyst
Sektionsleder
Kommunikationschef
Ingeniør
Projektleder
SoMe Manager
Entrepriseleder
Indkøbschef
Managementkonsulent
Implementeringskonsulent
Scrum Master
Key Account Manager
Bygningskonstruktør
Strategy Manager
Customer Success Manager
Team Lead
CISO, Chief Information Security Officer
Mechanical Engineer
Afdelingsleder
Head of Sales
Digital Marketing Manager
Software Developer
Technical Designer
Kvalitets- og Lean Ansvarlig
Tender Manager
Produktionsteknolog
Sales manager
IT Manager
Senior Manager
Produktionschef
Regional Sales Manager
Business Unit Manager
Performance Excellence Manager
Pricing Manager
Product Manager
Brand & Content Manager
Talent Acquisition Manager
Økonomichef
Jurist
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Sektionsleder
CISO, Chief Information Security Officer
Afdelingsleder
Head of Sales
IT Manager
Senior Manager
Business Unit Manager
Økonomichef
CTO, Chief Technology Officer
CMO, Chief Marketing Officer
CHRO, Chief Human Resources Officer
CCO, Chief Commercial Officer
Managing Director
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Sektionsleder
CISO, Chief Information Security Officer
Afdelingsleder
Head of Sales
IT Manager
Senior Manager
Business Unit Manager
Økonomichef
CTO, Chief Technology Officer
CMO, Chief Marketing Officer
CHRO, Chief Human Resources Officer
CCO, Chief Commercial Officer
Managing Director
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Sektionsleder
CISO, Chief Information Security Officer
Afdelingsleder
Head of Sales
IT Manager
Senior Manager
Business Unit Manager
Økonomichef
CTO, Chief Technology Officer
CMO, Chief Marketing Officer
CHRO, Chief Human Resources Officer
CCO, Chief Commercial Officer
Managing Director