Stilling

Stilling

Executive Search – Lederrekruttering

Dygtige ledere skaber resultater og styrer virksomheden sikkert ind i fremtiden

Diversity Recruitment har rig adgang til top- og mellemledere.

Vi har solid erfaring med at gennemføre topleder- og mellemlederrekrutteringer.
CEO's, CFO's, COO's, Country Managers, Regional Managers, afdelingsledere og mellemledere er eksempler på rekrutteringer, som vi gennemfører løbende både i Danmark og udlandet.

Det har teamet gjort siden 2006 og vi har meget sjældent genplaceringer. Vi gennemfører grundige rekrutteringprocesser med BIG 5 person- og kompetenceanalyser, case fremstilling mv. Vi præsenterer typisk et stærkt mix af kandidater efter 4-6 uger. De fleste lederrekrutteringer gennemføres ved ren search (diskretion). 

Ledere er typisk synlige i markedet og derfor lette at identificere. I ledelsesrekruttering kan man skabe en stor og relevant pulje kandidater. Derfor handler en executive search process ofte om selve udvælgelsen af det helt rette kandidatfelt. 
 

A Diversity Special – Skal vi styrke jeres ledelse?

Her søger vi at styrke jeres evne til at skabe bedre resultater via øget diversitet i ledelsen. Det gør vi ved at tiltrække personligheder, viden og kompetencer, som I ikke har i forvejen – og som vil styrke teamet. Via e-stimates kulturanalyse identificerer vi jeres personligheds-, viden- og kompetencegaps og styrker i ledelsen eller det enkelte team. Kort sagt tilfører vi nye personligheder og kompetencer til ledelsen eller teamet. Det er med til at skabe højere innovation, kreativitet, bedre beslutninger og bedre finansielle resultater.

Stilling

Rekrutteringsproces

Vi går struktureret til værks og har et kæmpe netværk samt adgang til kandidater. Vi hjælper med rekruttering af top- og mellemledere. Vores strukturerede proces sikrer, at kandidater bliver vurderet grundigt og objektivt.

Vi finder kandidater, der matcher kravene til rollen. Vi gennemfører ligeledes kandidatsøgninger på alle stillinger, så vi kan sikre, at vi har afdækket kandidatmarkedet for både kvinder og mænd - uden at skele til kønsidentitet, etnicitet, alder mv. Dette gør vi, for at kunne præsentere et stærkt og mangfoldigt kandidatfelt.

Vi har tre rekrutteringsprocesser, så vi kan tilbyde rekrutteringsprocesser, som vores kunder har det bedst med; den klassiske, den inkluderende og den anonyme. Processerne kan tilpasses efter aftale.

Vi kan benytte BIG 5 person-, kompetence- og evne analyser fra e-stimate eller Wave. Wave analysen er blandt de mest prognosestærke personlighedstest til ledelsesrekruttering. Analysen afdækker motivation og talent indenfor relevante lederkompetencer, samt foretrukken virksomhedskultur. Dertil kommer rapporter på Leadership impact og lederens risikoprofil.

01.

Forståelse for virksomheden, mål, strategi, organisation

Den klassiske proces

Vi styrer hele processen og præsenterer typisk kandidater efter 4 - 6 uger.

02.

Jobanalyse, jobbeskrivelse og jobkrav

03.

Search og/eller annoncering

04.

Interviews og personanalyse.

05.

• 1. Præsentation af kandidater

06.

2. Præsentation med udvalgte kandidater med præsentation af case mv.

07.

Udvælgelse og referencetagning

08.

Ansættelse — her kan vi være mægler i kontraktforhandlinger

Garanti: Der ydes garanti på 12 måneder for ledere. Hvis kandidaten stopper eller opsiges indenfor garantiperioden, så genplacerer vi stillingen uden ekstra beregning.

Hvordan arbejder vi?

Det er essentielt, at rollen og kandidatkravene er helt afklaret. Vejen til den endelige beslutning skal være grundigt belyst, og objektivitet bør spille en vigtig rolle.

Den ansættende bestyrelse eller direktør skal have mulighed for at tage en velinformeret beslutning.

Vores lederkandidater bliver vurderet på følgende områder:

Track-record; job- og performance historik.
Ledelseserfaring med match til ledelsesudfordringen.
Viden og erfaring.
Lederkompetencer.
Kandidatens Leadership impact.
Kandidatens risikoprofil.
Kognitive evner (intelligens).
Match til virksomhedskultur og lederstil.

Vi sikrer, at alle kandidater præsenterer krævende tilpassede cases, der giver et indtryk af kandidatens forberedelse, tankegang, viden og kompetencer, samt syn på hvordan den aktuelle virksomheds strategi skal realiseres og problemstillinger/udfordringer imødekommes. Caseudarbejdelsen afslører ligeledes den enkelte kandidats sande motivation for rollen og virksomheden.

Tiden er til både kvinder og mænd i bestyrelse og ledelse

Det giver klart de bedste finansielle resultater, når både mænd og kvinder er repræsenteret i både ledelse og bestyrelse, det viser talrige analyser. Men virksomheder halter stadig bagefter. En analyse lavet af EY i 2022 viste, at der kun er 7 % kvindelige administrerende direktører i de 38 største danske virksomheder. Hermed indtager Danmark en klar sidsteplads i Norden.

Til sammenligning har 15 % af de største virksomheder i Finland en kvinde i spidsen, mens fordelingen i Sverige og Norge er 14 og 11 %. Kigger man på kønsfordelingen i hele topledelsen samt bestyrelsen, halter Danmark også bagefter. Her udgør de gennemsnitligt af hhv. 21 % og 33 % kvinder.

Ifølge Danmarks statistik 2021, udgjorde kvinders andel af medlemmer 19% i bestyrelser og 16% i ledelser.

Investorer og investeringsbanker vurderer potentielle virksomheders ledelse for diversitet. De ved at virksomheder med høj diversitet i ledelsen klarer sig bedre end gennemsnittet. Goldman Sachs var en af de første til at kræve, at der skal være mindst en kvinde i bestyrelsen og ledelsen – ellers vil de ikke børsnotere virksomheden.

Et studie fra 2017 Gennemført af Nordea, viser at hvis en virksomhed har en kvindelig CEO eller bestyrelseforkvinde, så leverede de et årligt aktionærafkast på 25 % over en otteårig periode – mere end det dobbelte af de 11 %, som MSCI World Index leverer. Undersøgelsen blev lavet ved at analysere 11.000 børsnoterede virksomheder.

Ifølge Cloverpop tager et team udelukkende bestående af mænd bedre beslutninger end enkeltpersoner i 55% af tilfældene. Dette tal stiger til 87%, når teamet består af +3 ”diverse” personer. Dertil tager teams med høj diversitet dobbelt så hurtige beslutninger, som rene mande teams.

En Glassdoor undersøgelse viser at 76% af ansøgere indenfor alle køn, alder, race mv. sætter pris på at en potentiel arbejdsgiver har en mangfoldig organisation. I dag kan potentielle kandidater til job med få klik, få et indtryk af virksomheders diversitet og employer brand. Virksomheder, der før var dygtige til at tiltrække talent, kan ikke tiltrække millennials på samme måde som tidligere. De bliver fravalgt.

Vil du høre mere om ledelsesrekruttering?

Diversity Recruitment

ADRESSE:
Virumvej 90B, 2830 Virum
Skæringvej 94, 8520 Lystrup

(+45) 70 27 47 77 
hello@diversity-recruitment.com

FØLG OS:

© Copyright 2023 Diversity Recruitment

RSS FeedPersondatapolitik

© 2024 Diversity Recruitment — Designed by DAN®

CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Business Analyst
Sektionsleder
Kommunikationschef
Ingeniør
Projektleder
SoMe Manager
Entrepriseleder
Indkøbschef
Managementkonsulent
Implementeringskonsulent
Scrum Master
Key Account Manager
Bygningskonstruktør
Strategy Manager
Customer Success Manager
Team Lead
CISO, Chief Information Security Officer
Mechanical Engineer
Afdelingsleder
Head of Sales
Digital Marketing Manager
Software Developer
Technical Designer
Kvalitets- og Lean Ansvarlig
Tender Manager
Produktionsteknolog
Sales manager
IT Manager
Senior Manager
Produktionschef
Regional Sales Manager
Business Unit Manager
Performance Excellence Manager
Pricing Manager
Product Manager
Brand & Content Manager
Talent Acquisition Manager
Økonomichef
Jurist
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Business Analyst
Sektionsleder
Kommunikationschef
Ingeniør
Projektleder
SoMe Manager
Entrepriseleder
Indkøbschef
Managementkonsulent
Implementeringskonsulent
Scrum Master
Key Account Manager
Bygningskonstruktør
Strategy Manager
Customer Success Manager
Team Lead
CISO, Chief Information Security Officer
Mechanical Engineer
Afdelingsleder
Head of Sales
Digital Marketing Manager
Software Developer
Technical Designer
Kvalitets- og Lean Ansvarlig
Tender Manager
Produktionsteknolog
Sales manager
IT Manager
Senior Manager
Produktionschef
Regional Sales Manager
Business Unit Manager
Performance Excellence Manager
Pricing Manager
Product Manager
Brand & Content Manager
Talent Acquisition Manager
Økonomichef
Jurist
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Business Analyst
Sektionsleder
Kommunikationschef
Ingeniør
Projektleder
SoMe Manager
Entrepriseleder
Indkøbschef
Managementkonsulent
Implementeringskonsulent
Scrum Master
Key Account Manager
Bygningskonstruktør
Strategy Manager
Customer Success Manager
Team Lead
CISO, Chief Information Security Officer
Mechanical Engineer
Afdelingsleder
Head of Sales
Digital Marketing Manager
Software Developer
Technical Designer
Kvalitets- og Lean Ansvarlig
Tender Manager
Produktionsteknolog
Sales manager
IT Manager
Senior Manager
Produktionschef
Regional Sales Manager
Business Unit Manager
Performance Excellence Manager
Pricing Manager
Product Manager
Brand & Content Manager
Talent Acquisition Manager
Økonomichef
Jurist
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Business Analyst
Sektionsleder
Kommunikationschef
Ingeniør
Projektleder
SoMe Manager
Entrepriseleder
Indkøbschef
Managementkonsulent
Implementeringskonsulent
Scrum Master
Key Account Manager
Bygningskonstruktør
Strategy Manager
Customer Success Manager
Team Lead
CISO, Chief Information Security Officer
Mechanical Engineer
Afdelingsleder
Head of Sales
Digital Marketing Manager
Software Developer
Technical Designer
Kvalitets- og Lean Ansvarlig
Tender Manager
Produktionsteknolog
Sales manager
IT Manager
Senior Manager
Produktionschef
Regional Sales Manager
Business Unit Manager
Performance Excellence Manager
Pricing Manager
Product Manager
Brand & Content Manager
Talent Acquisition Manager
Økonomichef
Jurist
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Sektionsleder
CISO, Chief Information Security Officer
Afdelingsleder
Head of Sales
IT Manager
Senior Manager
Business Unit Manager
Økonomichef
CTO, Chief Technology Officer
CMO, Chief Marketing Officer
CHRO, Chief Human Resources Officer
CCO, Chief Commercial Officer
Managing Director
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Sektionsleder
CISO, Chief Information Security Officer
Afdelingsleder
Head of Sales
IT Manager
Senior Manager
Business Unit Manager
Økonomichef
CTO, Chief Technology Officer
CMO, Chief Marketing Officer
CHRO, Chief Human Resources Officer
CCO, Chief Commercial Officer
Managing Director
CEO, Chief Executive Officer
CFO, Chief Financial Officer
COO, Chief Operating Officer
Country Manager
HR Manager
Head of Legal Affairs
Sektionsleder
CISO, Chief Information Security Officer
Afdelingsleder
Head of Sales
IT Manager
Senior Manager
Business Unit Manager
Økonomichef
CTO, Chief Technology Officer
CMO, Chief Marketing Officer
CHRO, Chief Human Resources Officer
CCO, Chief Commercial Officer
Managing Director